VARSLERE Shrikes

VARSLER – GREAT GREY SHRIKE
RØDHODEVARSLER – WOODCHAT SHRIKE
KRATTVARSLER – IBERIAN GREY SHRIKE (Tone Malm Spania)
TORNSKATE – RED-BACKED SHRIKE