TROST JERNSPURV

DUETROST – MISTLE THRUSH (HABITAT)
SVARTTROST – BLACKBIRD
GRÅTROST – FIELDFARE
RINGTROST – RING OUZEL
RØDVINGETROST – REDWING
MÅLTROST – SONG THRUSH
JERNSPURV – DUNNOCK
BLÅSTRUPE – BLUETHROAT
RØDSTRUPE – EUROPEAN ROBIN
BUSKSKVETT
BUSKSKVETT – WHINCHAT
STEINSKVETT
STEINSKVETT – WHEATEAR
RØDSTJERT – COMMON REDSTART
BLÅSTJERT – RED-FLANKED BLUETAIL
SVARTSTRUPE – STONECHAT