JOER MÅKER TERNE Skuas Gulls Terns

ISMÅKE – IVORY GULL
HETTEMÅKE – BLACK-HEADED GULL
KANADAHETTEMÅKE – BONAPARTE’S GULL
DVERGMÅKE – LITTLE GULL (HEKKER I PASVIK)
KRYKKJE – KITTIWAKE
SABINEMÅKE – SABINE’S GULL
ROSENMÅKE – ROSS’S GULL
POLARMÅKE – GLAUCOUS GULL
GRØNLANDMÅKE – ICELAND GULL
FISKEMÅKE – COMMON/MEW GULL
GRÅMÅKE – HERRING GULL
SVARTBAK – GREATER BLACK-BACKED GULL
SILDEMÅKE – LESSER BLACK-BACKED GULL
MAKRELLTERNE – COMMON TERN
RØDNEBBTERNE – ARCTIC TERN
SANDTERNE, GULL-BILLED TERN
TYVJO – ARCTIC SKUA ( Parasitic Jaeger )
FJELLJO- LONG-TAILED SKUA (Long-tailed Jaeger)
POLARJO – POMARINE SKUA (Pomarine Jaeger)
STORJO – GREAT SKUA