GJERDESMETT FOSSEKALL SIDENSVANS

GJERDESMETT – WREN
FOSSEKALL – WHITE-THROATED DIPPER
SIDENSVANS – BOHEMIAN WAXWING