VADEFUGL

For å forenkle søk blant vadere har vi delt dem opp i småvadere (sniper, svømmesniper, loer) og større vadere (bekkasiner, stilker, spover)

STØRRE VADERE – LARGER WADERS

SMÅVADERE – SMALL WADERS

SANDLO
SANDLO – RINGED PLOVER
TUNDRALO – GREY PLOVER
BOLTIT – EURASIAN DOTTEREL
HEILO – GOLDEN PLOVER
VIPE – NORTHERN LAPWING
BRUSHANE – RUFF/REEVE
ALASKASNIPE – PECTORAL SANDPIPER
POLARSNIPE – RED KNOT islandica
SANDLØPER – SANDERLING
FJÆREPLYTT – PURPLE SANDPIPER summer
steinvender på stolpe
STEINVENDER – RUDDY TURNSTONE
MYRSNIPE – DUNLIN alpina
Myrsnipe svalbard arctica
MYRSNIPE – DUNLIN arctica (Svalbard)
tundrasnipe tromsø
TUNDRASNIPE – CURLEW SANDPIPER
FJELLMYRLØPER - BROAD-BILLED SANDPIPER
FJELLMYRLØPER – BROAD-BILLED SANDPIPER