Soundscapes Lydlandskap

HANSMYRA – BLANDINGSSKOG
Svarttrost – Måltrost – Lirype
STRAUMSBUKTA – BJØRKESKOG
SVARTHVIT FLUESNAPPER – løvsanger – Enkeltbekkasin
KAUTOKEINO -GUOVDEGEAIDNU
VÅTMYR – HENGEMYR
TISNES – VÅTMARK – LANDBRUK – KYST
LØVSANGER TJELD ENKELTBEKKASIN FISKEMÅKE
BUVIK -KVALØYA
BERGLENDT LI – LANDBRUK – KYST
Ringtrost – orrfugl
FURUSKOG – SIGNALDALEN TROMS
PERLEUGLE

DIVIDALEN – MÅLSELV
Løvsanger