ANDEFUGLER Geese & Swans

GO TO: ENDER DUCKS I egen side / on own page

BERGAND
KNOPPSVANE – MUTE SWAN
SANGSVANE – WHOOPER SWAN

DVERGSVANE – TUNDRA SWAN (Observert Troms og Svalbard)

SNØGÅS – SNOW GOOSE (Observert på Svalbard)

tundragås
TUNDRAGÅS – GREATER WHITE-FRONTED GOOSE
DVERGGÅS – LESSER WHITE-FRONTED GOOSE
SÆDGÅS – BEAN GOOSE
KORTNEBBGÅS – PINK-FOOTED GOOSE
GRÅGÅS GREYLAG GOOSE
STRIPEGÅS – BAR-HEADED GOOSE (Tromsø)
KANADAGÅS – CANADA GOOSE
HVITKINNGÅS – BARNACLE GOOSE
RINGGÅS -BRANT GOOSE
GRAVAND – COMMON SHELDUCK