SVALBARD

Svalbard er Norges arktiske øygruppe og innehar et unikt og fantastisk dyre og fugleliv. En rekke arter som du ikke finner hekkende andre plasser i Vest-Europa kan du oppleve her bare 100 mil fra Nordpolen. Varme havstrømmer fra sør blandes med iskaldt vann fra polbassenget, som skaper muligheter for mange arter kan overleve i disse arktiske strøk. De fleste besøkende ankommer Longyearbyen, men mange cruiseturister kommer med store båter og besøker mange spennende steder rundt om på de mange øyene.

SVALBARD is the Norwegian archipelago in the Arctic and has several specialties you do not find anywhere else in Western Europe.

Krykkjer raster på isfjell i Kongsfjord.
Kittiwakes roosting on ice-floe in Kongsfjord
ALKEKONGE – LITTLE AUK
TEIST – BLACK GUILLEMOT mandtii
POLARLOMVI – BRÜNNICH’S GUILLEMOT/THICK-BILLED MURRE
LOMVI – COMMON GUILLEMOT/MURRE
LUNDE – PUFFIN naumanni
Kortnebbgås er Svalbards vanligste gjess – Pink-footed Goose (Foto: Tone Malm).
Ringgåsa er vår minste gåseart – Brent Goose (Foto: Tone Malm)
Hvitkinngjess raster på tundraen – Barnacle goose (Foto: Tone Malm).
Sædgås er sjelden på Svalbard – Taiga Bean Goose (rare)

Polargås, snøgås, kanadagås, stripegås og grågås er alle observert på Svalbard

ÆRFUGL -EA -COMMON EIDER
Den mest vanlige av dykkendene på Svalbard
Praktærfugl – Svalbards mest fargerike fugl – King Eider
HAVELLE – LONG-TAILED DUCK
Svartand – noen få hekker -Common Scoter (Foto: Tone Malm)
Toppand sees årlig på Svalbard – Tufted Duck
Stokkand – Mallard
Krikkand har hekket på Svalbard – Common Teal (Foto: Tone Malm)
STJERTAND ses årlig – Pin-tailed Duck
ISMÅKE – IVORY GULL
POLARMÅKE – GLAUCOUS GULL
KRYKKJE – BLACK-LEGGED KITTIWAKE
STORJO – GREAT SKUA
RØDNEBBTERNE – ARCTIC TERN
SVØMMESNIPE – RED-NECKED PHALAROPE
POLARSVØMMESNIPE – RED PHALAROPE
SANDLØPER – SANDERLING
STEINVENDER – TURNSTONE
FJÆREPLYTT – PURPLE SANDPIPER sommer/summer
FJÆREPLYTT – PURPLE SANDPIPER (Winter)
myrsnipe
MYRSNIPE (ARCTICA) DUNLIN
FJELLJO – Long-tailed Skua
TYVJO – ARCTIC SKUA/JAEGER
SMÅLOM – RED-THROATED DIVER/LOON
ISLOM RINGMERKET
ISLOM ses nesten årlig på Svalbard – GREAT NORTHERN DIVER
havhest fulmar
HAVHEST – NORTHERN FULMAR
HAVSULE hekker på Bjørnøya – NORTHERN GANNET
JAKTFALK/GRØNLANDSFALK verdens største falk – GYRFALCON
SNØUGLE – SNOWY OWL