SVALBARD

Svalbard er Norges arktiske øygruppe og innehar et unikt og fantastisk dyre og fugleliv. En rekke arter som du ikke finner hekkende andre plasser i Vest-Europa kan du oppleve her bare 100 mil fra Nordpolen. Varme havstrømmer fra sør blandes med iskaldt vann fra polbassenget, som skaper muligheter for mange arter kan overleve i disse arktiske strøk. De fleste besøkende ankommer Longyearbyen, men mange cruiseturister kommer med store båter og besøker mange spennende steder rundt om på de mange øyene.

Krykkjer raster på isfjell i Kongsfjord.
Kittiwakes roosting on ice-floe in Kongsfjord
Kortnebbgås er Svalbards vanligste gjess – Pink-footed Goose.
ringgås brent goose
Ringgåsa er vår minste gåseart – Brent Goose
Hvitkinngjess raster på tundraen – Barnacle goose.
Sædgås er sjelden på Svalbard – Taiga Bean Goose (rare)

Polargås, snøgås, kanadagås, stripegås og grågås er alle observert på Svalbard

ÆRFUGL -EA -COMMON EIDER
Den mest vanlige av dykkendene på Svalbard
Praktærfugl – Svalbards mest fargerike fugl – King Eider
Svartand – noen få hekker -Common Scoter
Toppand sees årlig på Svalbard – Tufted Duck
Stokkand – Mallard
Krikkand har hekket på Svalbard – Common Teal
STJERTAND ses årlig – Pin-tailed Duck
SMÅLOM – RED-THROATED DIVER/LOON
ISLOM RINGMERKET
ISLOM ses nesten årlig på Svalbard – GREAT NORTHERN DIVER
havhest fulmar
HAVHEST – NORTHERN FULMAR
HAVSULE hekker på Bjørnøya – NORTHERN GANNET
JAKTFALK/GRØNLANDSFALK verdens største falk – GYRFALCON
SNØUGLE – SNOWY OWL